Kontakt

Željka Baričević
Prisika 75
51250 Novi Vinodolski
zeljkatone2107@gmail.com
00385917934543

Novi Vinodolski

Lesen Sie mehr


Links

Lage


Entfernug vom Objekt
 • Meer: 500m
 • Strand: 400m
 • Zentrum: 900m
 • Handel: 100m
 • Restaurant: 400m
 • Arzt: 300m
 • Apotheke: 900m
 • Bank: 900m
 • Post: 600m
 • Tankstelle: 600m
 • Bus Bahnof: 700m
 • Bahnhof: 45000m
 • Flughafen: 26000m
 • Yachthafen: 0m
 • Sport: 500m
 • Disko: 600m
 • Kasino: 14000m
 • National Park: 0m